Ceník


Na čem závisí cena?
V současné době běží služba v testovacím provozu a sice zdarma. 

Cena záleží na velikosti kontrolovaného SVJ. Společně s kontrolou budovy se kontrolují pozemky na kterých budova leží a jednotky vyznačené v budově. Také lze kontrolovat vybrané pozemky neležící pod budovou. Každý kontrolovaný pozemek (parcela s parcelním číslem, může jich být více na jedné zahradě nebo pod jednou budovou), budova a jednotka se bere jako položka, za kterou se platí cena dle ceníku vpravo.

Cena platí za roční využívání služby.
Jak často se kontroluje?
Interval kontrol je automaticky nastaven na 7 dní, což je dostatečná doba na příapdnou změnu reagovat. V případě zájmu lze po úpravě ceny zvolit i jiný interval.
Dle velikosti SVJ
Malé SVJ (do 10 hlídaných položek)
za položku: 80 Kč

Střední SVJ (do 100 hlídaných položek)
za položku: 50 Kč

Více jednotek
individuální nabídka